כלים להתפתחות

כלים לטרנספורמציה, לשינוי הרגלים, תבניות חשיבה והתנהגות.

 

התרחבות פנימית

הרחבת הפרספקטיבה התפיסתית על המציאות והכרת המבנים המנווטים את חיינו.

 

חיבור לעצמי האותנטי

היכרות מעמיקה עם העצמי האותנטי ועם סיפורי הכיסוי

 

היכרות עם חוקי הבריאה

היכרות ולמידה של חוקי הטבע וחוקי הבריאה על מנת שנוכל לפעול על פיהם.

 

סלילת דרך

הכנה להיותכם מנחי קבוצות ומובילי דרך

 

למידה חוויתית

שהיה במרחבי הטבע, התנסות ותרגולים חווייתיים

 

השתייכות לקהילה

השתייכות לקהילה קרובה ותומכת, למידה בקבוצה המאפשרת שיקוף, קבלת עזרה והשראה.

 

תעודת הסדר הטבעי

תעודת בוגרי שנה א' של הסדר הטבעי