תודעת הגשמי - טבע

לטבע יש יכולת ריפוי אשר מעוררת אצלנו זיכרון לטבע הדברים. כשאנו שוהים בו נפתחים בנו נתיבים חדשים לריפוי בדרך עוקפת תודעה. חקר הפיסיקה מכיר ב 12 חוקי טבע שהחומר והאנרגיה פועלים על פיהם ולפי כך גם אנחנו. חוקים מטאפיזיים אלו מאפשרים את קיומו של היקום על צורתו הנוכחית ושומרים על סדר המגן עלינו מפני קיומו של תוהו ובוהו. אם נפעל על פיהם נתחבר לאותה אינטליגנציה גבוהה המתקיימת בטבע.

תודעת הנפש - ההתנהגות

על פי הגישה הקוגניטיבית התנהגותית חיי הנפש והרגש של האדם מתרחשים בשלושה מישורים : התנהגותי, תודעתי – חשיבתי ורגשי. המישור הרגשי תלוי במידה רבה בשני המישורים האחרים. כלומר - הינך מרגיש כפי שהינך חושב. כלומר שכל ריפוי או שינוי מתחיל בשינוי תודעתי, בבדיקה ושינוי בהשקפת עולמנו, ומכאן בהתניות שנובעות ממנה.

תודעת המטא - רוח

החיבור שלנו אל העולם הבלתי נראה, אל הידיעה הגבוהה, אל מה שמזין את החומר, אל מקור כל הדברים, אל האחדות ואל השלם. עולם הרוח מייצג את מסלול הנשמה שלנו. את החלק האלוהי הבלתי נראה שמניע את הפיזיות שלנו. עולם הרוח הוא לא משהו חיצוני לנו, הוא מתקיים בתוכנו לצד מורכבות הנפש וגופנו הפיזי.